הנני מצהיר כי הבנתי את מהות הפעילות ואני במצב בריאותי המאפשר קיומה. אינני סובל מבעיות העלולות להתעורר כתוצאה מהשתתפות בפעילות זו ואני מסוגל/ת לעסוק בפעילות והיא לא תפגע בבריאותי ו/או בטחוני, ו/או נוחיותי או מצבי הבריאותי.